Organizational Structure

 

                          YAB Haji Muhammad Sanusi bin Md Nor, AMK. President of Kedah FA

KEDAH FA 2018-2021

Board of Executives

PRESIDENT

Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Sanusi bin Md. Nor, AMK.

Kedah Darul Aman Chief Minister

DEPUTY PRESIDENT

Dato’ Haji Abdul Rahman bin Abdullah, DSDK., AMK., BCK.

VICE PRESIDENT

Encik Khamal Idris bin Haji Ali, SDK., AMK., PJK.

Encik Mohd. Yusuri bin Yusof, BKM.

Tuan Haji Muhammad Radhi bin Mat Din

HONORARY SECRETARY

Yang Berhormat Encik Mohd Firdaus Ahmad

EXECUTIVE SECRETARY

Encik Shahrul Bin Samsudin, ASK., PJK.

HONORARY TREASURER

Encik Mohamed Noor bin Mohamed Amin

EXCO MEMBERS

Tuan Haji Mohd. Fuad bin Abdullah, PJK.

Encik Mohd. Aizad bin Roslan, PJK.
Encik  Shaharol Niza bin Omar, BKM.
Encik Rosmaini bin Ab. Rased
Tuan Haji Shafferi bin Rejab, BCK.,BKM.,PJK.
Tuan Syed Khairol Anuar bin Syed Abidin, AMK.,BCK.,ASK.
Encik Idzham bin Nordin
Encik Jusrianuar bin Jamarudin, BCK.
Cik Norzaihana binti Mohamad Zain
Encik Mohamed Noor bin Mohamed Amin
Encik Ibrahim bin Haji Ismail